Pandikkis Love Me Tender
                                                               13/12-2013 ---- 9/2-2014
                                                               saknar dig lilla Plutten.
 
 

23/12.

27/12.

30/12. Plutt till vänster och Kungen till höger.

1/1. Plutt längst till vänster.

2/1.

Lucy och Plutt 10/1.

12/1.

12/1.

15/1.

19/1.

21/1.

23/1.

Bella o Plutt 28/1.

3/2.

Love och Plutt 4/2.

/